Pwy Ydym

Noddwr
Charles Alexander Vaughan Paget
Marquess of Anglesey

Pwyllgor a Swyddogion :2021-2022

Llywydd
Professor Robin Grove-White

Pwyllgor

Frances Lynch Llewellyn, M.B.E., M.A., F.S.A. (Cadeirydd)
Dr Gareth Huws (Is-Gadeirydd)
Andrew Davidson
Gerwyn James
Gerallt Llewelyn Jones
Richard Parry
Donald Pritchard
Dr Lowri Ann Rees
Dr Sara Elin Roberts

Swyddogion y Gymdeithas

Ysgrifennydd Cyffredinol ac Ysgrifennydd Aelodaeth
Ian Jones
Erw Fach, Capel Coch, Llangefni, Ynys Môn LL77 7UT

Trysorydd
Siôn Caffell, 1 Fronheulog, Sling,
Tregarth. Gwynedd LL57 4RD
Tel 01248 600 083

Golygydd y Trafodion
Leona Huey
leonahuey@hotmail.com

Is-Bwyllgor Cyhoeddiadau
Frances Lynch Llewellyn, M.B.E., M.A., F.S.A. (Cadeirydd a Golygydd)
Halfway House, Pont y Pandy, Halfway Bridge, Bangor, Gwynedd LL57 3DG
Tel 01248 364865
Robert and Margaret Bradbury, (Swyddogion Cyhoeddiadau ar y Cyd)
Bryniau Mawr, Pentraeth, Ynys Môn LL75 8LJ
Tel 01248 450132

Golygydd y Cylchlythyr
Dr Karen Pollock
Tanffordd Bach, Glanrafon, Llangoed, LL58 8SY
Ebost: karen@excellentdesign.plus.com

Swyddog Cyhoeddusrwydd
Gwag

Archwiliwr Annibynnol
David Elis-Williams