Pwy Ydym

Noddwr
Charles Alexander Vaughan Paget
Marquess of Anglesey

Pwyllgor a Swyddogion :2023-2024

Llywydd
Professor Robin Grove-White

Pwyllgor

Frances Lynch Llewellyn, M.B.E., M.A., F.S.A. (Cadeirydd)
Dr Gareth Huws (Is-Gadeirydd)
Andrew Davidson
Thomas Rhys Davies
Gerwyn James
Gerallt Llewelyn Jones
Dr Warren Kovach
Richard Parry
Dr Lowri Ann Rees
Dr Sara Elin Roberts
Joanna Robertson

Swyddogion y Gymdeithas

Ysgrifennydd Cyffredinol
Ian Jones
Erw Fach, Capel Coch, Llangefni, Ynys Môn LL77 7UT

Trysorydd, Ysgrifenneydd Aelodaeth a Gwefeistr
Siôn Caffell, 1 Fronheulog, Sling,
Tregarth. Gwynedd LL57 4RD
Tel 01248 600 083

Golygydd y Trafodion
Dr Sylvia Pinches
51 Church Road, Llandrillo-yn-Rhos, Colwyn Bay LL28 4YS
taas@hanesmon.org.uk

Is-Bwyllgor Cyhoeddiadau
Frances Lynch Llewellyn, M.B.E., M.A., F.S.A. (Cadeirydd a Golygydd)
Halfway House, Pont y Pandy, Halfway Bridge, Bangor, Gwynedd LL57 3DG
Tel 01248 364865
Robert and Margaret Bradbury, (Swyddogion Cyhoeddiadau ar y Cyd)
Bryniau Mawr, Pentraeth, Ynys Môn LL75 8LJ
Tel 01248 450132

Golygydd y Cylchlythyr
Dr Karen Pollock
Tanffordd Bach, Glanrafon, Llangoed, LL58 8SY
Ebost: karen@excellentdesign.plus.com

Archwiliwr Annibynnol
David Elis-Williams