Anglesey Antiquarian Society 
Officers
print the content item create pdf file of the content item
in Talwrn Group

Swyddogion/Officers

Llywydd / President
Frances Lynch Llewellyn MBE

Is-Lywyddion / Vice-Presidents
Mary Aris, Owenna Orme

Geoffisegwr anrhydeddus / Honorary Geophysicist
John Burman

Aelodau’r Pwyllgor/Committee members
Cadeirydd / Chairman
Mike Hughes

Ysgrifennydd / Secretary
Glyn Jones Ffôn / Tel 01248 723391

Trysorydd / Treasurer
Vikki Errington

Archifydd / Archivist
Delyth Wilson

Trefnyddion y rhaglen / Programme organisers

Owenna Orme, Margaret Bradbury

Aelodaeth / Membership
Marianne Jones Ffôn / Tel 01248 723391

Bill Errington
Julie Stone