Anglesey Antiquarian Society 
Pwy Ydym Ni

Noddwr
Charles Alexander Vaughan Paget
Marquess of Anglesey

Pwyllgor a Swyddogion :2016-2017

Llywydd
Professor Antony D. Carr, Ph.D., M.A., F.S.A., F.R.Hist.S.

Is-Lywydd am Oes
| Margaret Hughes |
_________________

Pwyllgor

Frances Lynch Llewellyn, M.B.E., M.A., F.S.A. (Cadeirydd)
Professor Robin Grove-White (Is-Gadeirydd)
Mary Aris
John Cowell
Andrew Davidson
Rev. Neil Fairlamb
Dr Gareth Huws
Gerallt Llewelyn Jones
Gwynne Morris Jones.
Donald Pritchard
Owain T.P. Roberts
Dr Sara Elin Roberts

Swyddogion y Gymdeithas

Ysgrifennydd Cyffredinol ac Ysgrifennydd Aelodaeth
Siôn Caffell, 1 Fronheulog, Sling,
Tregarth. Gwynedd LL57 4RD
Tel 01248 600 083

Trysorydd
Aimee Pritchard Robinson
Marquis House, Mona Road, Menai Bridge, Anglesey LL59 5EA
Tel: 01248 714563

Golygydd y Trafodion
Dr Lowri Ann Rees
Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg
Prifysgol Bangor, FFordd Coleg, Bangor, Gwynedd LL57 2DG
Ebost: l.a.rees@bangor.ac.uk

Is-Bwyllgor Cyhoeddiadau
Frances Lynch Llewellyn, M.A., F.S.A. (Cadeirydd a Golygydd)
Halfway House, Pont y Pandy, Halfway Bridge, Bangor, Gwynedd LL57 3DG
Tel 01248 364865
Robert and Margaret Bradbury, (Swyddogion Cyhoeddiadau ar y Cyd)
Bryniau Mawr, Pentraeth, Ynys Môn LL75 8LJ
Tel 01248 450132

Golygydd y Cylchlythyr
Dr Karen Pollock
Tanffordd Bach, Glanrafon, Llangoed, LL58 8SY
Ebost: karen@excellentdesign.plus.com

Swyddog Cyhoeddusrwydd
Dr Ken Roberts
Cae Paradwys, 16 The Rise, Trearddur Bay, Ynys Môn LL65 2UY
Tel 01407 861036

Archwiliwr
David Ellis Williams