Anglesey Antiquarian Society 
Non AAS Books
Mae llyfr newydd Glenda Carr, un o aelodau'r Gymdeithas, yn y siopau yn awr. Bydd hwn yn apelio'n arbennig at unrhyw un â diddordeb yn enwau lleoedd a thraddodiadau Ynys Môn. Trafodir nifer fawr o enwau ffermydd a thai a rhai caeau, ac olrheinir eu hanes drwy'r canrifoedd. Teitl y llyfr yw Hen Enwau o Ynys Môn

Cyhoeddir yn Medi 2015 gan Wasg y Bwthyn, Lôn Ddewi, Caernarfon LL55 1ER

Pris £10.95.
ISBN: 9781907424748 (1907424741)

Cliciwch fan hyn i weld y manylion ar safle Gwales

__________________________________________________________________________________________________
The book Discovering The Historic Houses of Snowdonia by Richard Suggett and Margaret Dunn
will be launched by the Dating Old Welsh Houses Group on 4th December 2014.

Click here to see details of the Pre-Publication Special Offer and order form.
The special offer price to non-members of the Dating Old Welsh Houses Group is £27.00.
If you want to take advantage of the £25.00 offer to paid up members you might like to join the group.
Click here to link to their web site for further information